Op donderdag 09.00-12.00 uur ondersteuning op computergebied of bijv. bij uw mobiel.

Eigen bijdrage € 2.50