INDIVIDUELE COMPUTERLES

Op ma en don 09.00-10.30 en 10.30-12 uur en op ma, din en donvan 13.15-14.45 uur.

Van een eigen docent leert u wat u zélf wilt leren, in uw eigen tempo. U kunt zelf uw laptop of tablet meenemen of werken op onze vaste computer.

Eigen bijdrage € 2,50

COMPUTERCLUB

Op dinsdag 10.00-12.00 uur kunt u binnenlopen, er is altijd een begeleider aanwezig.

Eigen bijdrage  € 2,50

COMPUTER INLOOP EN ONDERSTEUNING

Op donderdag 09.00-12.00 uur ondersteuning op computergebied of bijv. bij uw mobiel.

Eigen bijdrage € 2.50