Op donderdag 09.30-11.30 uur, 1 keer per 6 à 8 weken is er een leesclub om een boek te bespreken. Er is ondersteuning vanuit de Openbare Bibliotheek.

Eigen bijdrage  € 35.- per jaar.