Het buurtcentrum is gesloten van 23 juli t/m 26 augustus.

Tot maandag 27 augustus

Welkom op de website van Buurtcentrum Stadspark

Maandag 3 september starten we weer met een seizoen vol bestaande en nieuwe activiteiten. Deze worden op de komende pagina’s kort beschreven. Op de laatste pagina staat een overzicht van alle activiteiten met daarachter de tijden en de kosten die eraan verbonden zijn.

 

U kunt bij ons gebruik maken van de Stadjerspaskorting.

Voor informatie en inschrijving kunt u:

Mailen naar [email protected], bellen: 050-5257134 of even bij ons  langskomen.

Open Huis op donderdag 7 september van 16.00 tot 18.00 uur.   

 

Wij wensen u een heel prettig, gezellig seizoen in buurtcentrum Stadspark en we zullen u met plezier ontvangen.

 

 

 

 

Indien u persoonsgegevens verstrekt aan het Buurtcentrum Stadspark, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. 1. Verantwoordelijke Buurtcentrum Stadspark, gevestigd aan  de Lorentzstraat 11, 9727 HW Groningen, 050-5257134, [email protected] , KvK 41010133, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring 2. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: – voor- en achternaam – adresgegevens – telefoonnummer(s) – e-mailadres – bankgegevens – geboortedatum – Stadjerspasnummer 3.Voor welk doel hebben we uw gegevens nodig? – informatieverstrekking – aan- en afmelding van een cursus/activiteit – de administratieve afhandeling bij betalingen van cursusgelden – het bijhouden van presentie tijdens de cursussen – overdracht naar de docent van de cursus/activiteit – overmaken van gelden – facturering – aanlevering van goederen en dienste 4. Bewaartermijnen Het Buurtcentrum Stadspark bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
5 . Beveiligingsmaatregelen en verwerkers Ter bescherming van uw gegevens heeft het Buurtcentrum Stadspark passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De gegevensverwerking is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 6. Gegevensverstrekking aan derden Het Buurtcentrum Stadspark geeft uw persoonsgegevens slechts door aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de relatie. 7. Gegevensverstrekking van deelnemers aan cursussen/activiteiten Het Buurtcentrum Stadspark geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden. Uitgezonderd: – Uw Stadjerspas nummer om te kunnen declareren bij de Gemeente Groningen – Bij het niet voldoen van cursusgelden.  8. Inzagerecht, verwijdering, vragen klachten – U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. – U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. – Indien u klachten heeft over de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld worden dan kunt u contact opnemen met het Buurtcentrum Stadspark. 9. Wijzigingen Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.buurtcentrumstadspark.nl bekend gemaakt.

Contact

Wij zijn te bereiken via [email protected] of via 050 525 71 34.

Activiteiten

Wij bieden diverse activiteiten in ons buurtcentrum. Bekijk onze activiteiten.

Bonte donderdag

Meer weten over ‘bonte donderdag’ Do.  sjoelen ! en Do.  spelletjesochtend ! Do. Film kijken !