Welkom in buurtcentrum Stadspark

Buurtcentrum Stadspark is een drukbezocht centrum in de Grunowijk, gehuisvest in de voormalige Parkschool aan de Lorentzstraat. Het centrum maakt deel uit van de Vensterschool Stadspark.
In het buurtcentrum kunt u overdag en ’s avonds terecht voor tal van activiteiten. Er is aanbod op zowel recreatief, creatief, educatief en sportief gebied. Ook voor kinderen is er veel te doen in het buurtcentrum.Het centrum beschikt over een aantal zalen, een creativiteitslokaal, een jeugdkelder, een (computer)cursusruimte, een grote keuken en een gezellige barruimte. In de avonduren staat er ook een sportzaal met kleedkamers ter beschikking.
Op de site vindt u een overzicht van alle activiteiten van het Buurtcentrum . Ook wordt u met behulp van foto’s, verhalen en het nieuws op de hoogte gehouden van de actuele zaken in Buurtcentrum Stadspark.

 

 

PRIVACYREGLEMENT AVG

Indien u persoonsgegevens verstrekt aan het Buurtcentrum Stadspark, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

  1. Verantwoordelijke

Buurtcentrum Stadspark, gevestigd aan  de Lorentzstraat 11, 9727 HW Groningen, 050-5257134, [email protected] , KvK 41010133, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

  1. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer(s)
– e-mailadres
– bankgegevens
– geboortedatum
– Stadjerspasnummer

  1. Voor welk doel hebben we uw gegevens nodig?

– informatieverstrekking
– aan- en afmelding van een cursus/activiteit
– de administratieve afhandeling bij betalingen van cursusgelden
– het bijhouden van presentie tijdens de cursussen
– overdracht naar de docent van de cursus/activiteit
– overmaken van gelden
– facturering
– aanlevering van goederen en diensten

  1. Bewaartermijnen

Het Buurtcentrum Stadspark bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van uw gegevens heeft het Buurtcentrum Stadspark passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De gegevensverwerking is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

  1. Gegevensverstrekking aan derden

Het Buurtcentrum Stadspark geeft uw persoonsgegevens slechts door aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de relatie.

  1. Gegevensverstrekking van deelnemers aan cursussen/activiteiten

Het Buurtcentrum Stadspark geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden.
Uitgezonderd:
– Uw Stadjerspas nummer om te kunnen declareren bij de Gemeente Groningen
– Bij het niet voldoen van cursusgelden. 

 

  1. Inzagerecht, verwijdering, vragen klachten

– U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
– U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Indien u klachten heeft over de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld worden dan kunt
u contact opnemen met het Buurtcentrum Stadspark.

  1. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.buurtcentrumstadspark.nl bekend gemaakt.