iets gevorderd

Het Engels wordt steeds belangrijker onze samenleving. Vooral  luistervaardigheid en spreekvaardigheid komen aan bod. Daarnaast wordt op speelse wijze  grammatica geoefend.

Op maandag 11.30-12.30 uur.

Eigen bijdrage € 70.-