CONTACT

Via de onderstaande gegevens kun je eenvoudig contact met ons opnemen.

E-mail
bcstadspark@gmail.com
Telefoon
op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur
Adres Lorentzstraat 11
Postcode 9727 HW
Plaats Groningen

 

VERHUUR

Ondanks het feit dat we een druk bezocht buurtcentrum zijn bieden wij de gelegenheid om een ruimte te huren. Dit geldt NIET voor bruiloften, verjaardagsfeesten e.d.

De maandagavond hebben we de grote zaal gereserveerd voor vergaderingen, bijv. voor bewonersorganisaties. Daarnaast hebben we enkele kleinere vergaderruimtes die soms ook te huur zijn. Voor de mogelijkheden kunt u bellen naar het buurtcentrum en vragen naar onze beheerder Kees Langejan.

N.B. Wij verhuren geen ruimtes voor bruiloften en partijen!

Prijzen verhuur 2020-2021

Niet commercieel

 Kleine zaal  € 12,50 per uur  € 37,50 per dagdeel
 Grote zaal  € 25,00 per uur  € 75,00 per dagdeel
 Gymzaal  € 20,00 per uur
 Kelder € 12,50 per uur € 37,50 per dagdeel
 Het EI € 12,50 per uur € 37,50 per dagdeel
 Kan koffie  € 10,00
 Kan thee  € 7,50

Commercieel:

Kleine zaal  € 25,00 per uur  € 75,00 per dagdeel
 Grote zaal  € 50,00 per uur  € 150,00 per dagdeel
 Gymzaal  € 40,00 per uur
 Kelder  25,00 per uur  € 75,00 per dagdeel
Kan koffie € 15,-
Kan thee € 10,-

Personeel:

Vrijwilligersvergoeding € 20,- per dagdeel
Vergoeding weekends € 30,- per dagdeel

PRIVACY

PRIVACYREGLEMENT AVG

Indien u persoonsgegevens verstrekt aan het Buurtcentrum Stadspark, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

  1. Verantwoordelijke

Buurtcentrum Stadspark, gevestigd aan  de Lorentzstraat 11, 9727 HW Groningen, 050-5257134, bcstadspark@gmail.com , KvK 41010133, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

  1. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer(s)
– e-mailadres
– bankgegevens
– geboortedatum
– Stadjerspasnummer

  1. Voor welk doel hebben we uw gegevens nodig?

– informatieverstrekking
– aan- en afmelding van een cursus/activiteit
– de administratieve afhandeling bij betalingen van cursusgelden
– het bijhouden van presentie tijdens de cursussen
– overdracht naar de docent van de cursus/activiteit
– overmaken van gelden
– facturering
– aanlevering van goederen en diensten

  1. Bewaartermijnen

Het Buurtcentrum Stadspark bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van uw gegevens heeft het Buurtcentrum Stadspark passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De gegevensverwerking is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

  1. Gegevensverstrekking aan derden

Het Buurtcentrum Stadspark geeft uw persoonsgegevens slechts door aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de relatie.

  1. Gegevensverstrekking van deelnemers aan cursussen/activiteiten

Het Buurtcentrum Stadspark geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden.
Uitgezonderd:
– Uw Stadjerspas nummer om te kunnen declareren bij de Gemeente Groningen
– Bij het niet voldoen van cursusgelden.

  1. Inzagerecht, verwijdering, vragen klachten

– U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
– U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Indien u klachten heeft over de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld worden dan kunt
u contact opnemen met het Buurtcentrum Stadspark.

  1. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.buurtcentrumstadspark.nl bekend gemaakt.